Novinky

GREGORIAN KONCERTY SE NEBUDOU KONAT V PŮVODNÍCH TERMÍNECH, ČEKÁ SE NA DALŠÍ VÝVOJ SITUACE

GREGORIAN KONCERTY SE NEBUDOU KONAT V PŮVODNÍCH TERMÍNECH, ČEKÁ SE NA DALŠÍ VÝVOJ SITUACE

Koncerty Gregorian se bohužel nebudou konat podle původní plánu – 11. 3. Ostrava, 12. + 13. 3. Praha a 14. 3. Pardubice.

Bezpečnostní rada ČR zakázala veškeré akce nad 100 lidí s účinností od 10. 3. 18:00.

Pořadatel Gregorian, společnost FP PRO, k tomu říká: „Budeme čekat na další vývoj situace. Společně s managementem Gregorian budeme hledat náhradní řešení a termíny pro konání koncertů ve všech městech. Vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní termíny konání. O situaci budeme naše fanoušky informovat podle nového vývoje situace na webu i na FB Gregorian v Česku i Německu.“

Děkujeme za pochopení, celá situace nás velmi mrzí

Miroslav Bučko, FP PRO

www.fppro.cz + www.gregorian.de + www.gregorian2020.cz

V Praze, dne 10. 3. 2020 12:00 hodin

 

GREGORIAN CONCERTS WILL NOT TAKE PLACE IN ORIGINAL DATES, AWAITING FURTHER DEVELOPMENT

Unfortunately, Gregorian concerts will not take place according to the original schedule – 11th March in Ostrava, 12th + 13th March in Praha and 14th March in Pardubice.
The Security Council of Czech Republic has banned all events with expected audience over 100 people with effect from 10th March 18:00 o’clock.
The promoter Gregorian in Czech Republic, FP PRO, says: “We will wait for further developments. Together with Gregorian management we will look for alternative solutions and new dates for concerts in all cities. The tickets remain valid for these new dates. We will inform our fans due to new development on the webs and FB Gregorian in Czech Republic and Germany. ”
Thank you for your understanding, we are very sorry about all the situation.


Miroslav Bučko, FP PRO
www.fppro.cz + www.gregorian.de + www.gregorian2020.cz