Novinky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI AKCÍCH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI AKCÍCH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI AKCÍCH

V reakci na aktuální bezpečnostní situaci byla majitelem OSTRAVAR ARÉNY ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava a Policií České republiky přijata opatření, jejímž cílem je zajištění bezpečnosti a komfortu návštěvníků akcí konaných v hale.

Vstup do haly bude umožněn osobám, které u sebe budou mít pouze příruční zavazadlo s nejnutnějšími osobními věcmi, jako jsou např. doklady, léky, peněženka, klíče, telefon apod. Návštěvníci mohou být vyzváni ke kontrole příručního zavazadla či osobní prohlídce. Proto prosíme návštěvníky o pochopení, trpělivost a spolupráci s členy pořadatelské služby.

Úschovna zavazadel a věcí, se kterými nebude návštěvník do OSTRAVAR ARÉNY vpuštěn, v okolí haly zprovozněna nebude. Proto prosíme návštěvníky, aby rozměrnější zavazadla na konané akce nenosili, popř. ponechali ve svých vozidlech.

Zároveň vejde v platnost nový návštěvní řád OSTRAVAR ARÉNY a Multifunkční haly, který bude uveřejněn také na webových stránkách www.arena-vitkovice.cz.

Všichni návštěvníci OSTRAVAR ARÉNY by měli s ohledem na přijatá opatření na akce přicházet s dostatečným časovým předstihem.

V Ostravě, 24. 11. 2015