O SPOLEČNOSTI

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vznikla 1. července 2002. Svými podnikatelskými aktivitami navázala na činnost bývalého Paláce kultury a sportu rozšířila je o další.

Mezi hlavní podnikatelské činnosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. patří především provozování sportovišť, pořádání kulturních produkcí, sportovních akcí, přehlídek a obdobných akcí, ubytovací služby, agenturní činnost v oblasti kultury, pronájem prostor a movitého majetku, reklamní, marketingová a zprostředkovatelská činnost.

V současné době vlastní a provozuje VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pět středisek:

Jediným akcionářem je Statutární město Ostrava.

Statutární orgán společnosti - představenstvo:

  • Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA - předseda představenstva
  • Ing. Jaroslav Kovář - místopředseda představenstva

Dozorčí rada společnosti:

  • Richard Vereš – předseda
  • JUDr. Lukáš Jansa – místopředseda
  • Mgr. Ilja Racek, Ph.D. - člen
  • Ing. František Kolařík - člen
  • Tomáš Gemela - člen

Vedení společnosti:

  • Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA – předseda představenstva
  • Ing. Jan Kostecký - obchodní ředitel
  • Ing. Jana Buryšová - finanční ředitel

Od svého vzniku VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pořádala v OSTRAVAR ARÉNĚ a jiných prostorách mnoho koncertů, sportovních a společenských akcí. Rovněž se společnost organizačně podílela na významných mezinárodních sportovních akcích (např. Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a 2015, Davis Cup, Fed Cup, Zlatá tretra), kulturních a sportovních akcích jiných pořadatelů.

Cílem všech aktivit společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. je umožnit veřejnosti příjemné využití volného času pestrou nabídkou akcí, poskytovat kvalitní služby všem obchodním partnerům, a vytvářet podmínky pro realizace zajímavých a perspektivních projektů.